top of page
Blomsterkrans

Kostnad gravferd/bisetjing

Vår pris: 23 500 kr

I prisen ligg alt ein treng for ei verdig og fin avskjed inkl. minnebok frå seremonien. Kostnadar på dødsannonse og blomster kjem utanom. 

Å miste nokon ein er glad i, er starten på på ei vanskeleg og tung tid. Samtidig må ein ta stilling til ein del val i samband med seremoni, praktiske gjeremål og kontakt med offentlege myndigheiter. Her vil vi kunne hjelpe dykk med alt det praktiske som følgjer etter eit dødsfall.    Vårt fokus som byrå er at hjelpa vi gjev blir gjort på ein verdig og respektfull måte, og vi stiller alltid to frå oss ved stell og handtering av avdøde. Det er óg viktig for oss at de som pårørande opplever tryggheit og nærheit frå oss. Saman vil vi komme fram til ein avskjed med dykkar kjære, som blir etter dykkar ønskje.

IMG_1733.jpg
bottom of page