top of page

Prisar

Pris standard gravferd

Teneste/produkt                                                                           Pris

Kiste klassisk, kvit*                                                                     7 800 kr

Silkesvøp m/blonde*                                                                    1 500 kr

Songhefter 75 stk*                                                                        1 100 kr

Stell/nedlegg i kiste                                                                      1 300 kr

Assistanse i kyrkja                                                                        3 500 kr

Praktiske førebuingar seremoni                                                    1 400 kr

Minnebok frå seremonidagen                                                              0 kr

Avgiftspliktig gravferdshjelp

(utf.materiell seremoni, annonse, songhefter m.m.)*                     450 kr

Avgiftsfri gravferdshjelp

(org.i forb.med dødsfall, forarbeid-etterarbeid)                           2 900 kr

Transport til seremonistad*                                                          1 600 kr

Sum standard gravferd                                                           21 550 kr 

For dei som ynskjer det, lagar vi ei fin og verdig minnebok i etterkant av gravferda kostnadsfritt.

Prisoversikt over våre tenester og produkt, minimum og maksimum.

Tenester/produkt                                                        Pris min./maks.

Avgiftspliktig gravferdshjelp*                                       600/1 500 kr       

Avgiftsfri gravferdshjelp                                             1 150/4 100 kr

                                  

Adm.kostnader*                                                                       650 kr

Kiste inkl. svøp*                                                       5 800/14 000 kr

Songhefter 75 stk*                                                     1 100/2 000 kr

Nedlegg/svøping inkl.utstyr                                          950/2 100 kr

Assistanse ved syning                                                          1 200 kr

Praktiske førebuingar ved seremoni                                    1 400 kr

Assistanse i kyrkja                                                     3 200/3 700 kr

Transport

Transport til seremonistad**                                            1 600/2 700 kr

Sum gravferdskostnad minimum/maksimum         15 250/33 186 kr

*Avgiftspliktige varer/tenester der oppgitt pris er inkl.mva.

**For båretransport lengre enn 20 km, dekker NAV kostnadane, forutan eigenandelen på 2 700 kr.

Innkjøpte tenester

Avisannonse*                                               frå 1 500 kr - ubegrensa

Blomsterdekorasjonar*                                frå 1 500 kr - ubegrensa

Ekstra minnebok                                                   800 kr/stk

Prislista er gjeldande frå 1. januar 2023.

bottom of page