top of page

Prisar

Pris standard gravferd

Teneste/produkt                                                                           Pris

Kiste klassisk, kvit*                                                                     7 800 kr

Silkesvøp m/blonde*                                                                    1 500 kr

Songhefter 100 stk*                                                                      1 500 kr

Stell/nedlegg i kiste                                                                      1 300 kr

Assistanse i kyrkja                                                                        3 500 kr

Praktiske førebuingar seremoni                                                    1 400 kr

Minnebok frå seremonidagen                                                              0 kr

Avgiftspliktig gravferdshjelp

(utf.materiell seremoni, annonse, songhefter m.m.)*                     600 kr

Avgiftsfri gravferdshjelp

(org.i forb.med dødsfall, forarbeid-etterarbeid)                           3 900 kr

Transport til seremonistad*                                                          2 000 kr

Sum standard gravferd                                                           23 500 kr 

For dei som ynskjer det, lagar vi ei fin og verdig minnebok i etterkant av gravferda kostnadsfritt.

Prisoversikt over våre tenester og produkt, minimum og maksimum.

Tenester/produkt                                                        Pris min./maks.

Avgiftspliktig gravferdshjelp*                                       600/1 500 kr       

Avgiftsfri gravferdshjelp                                             1 300/4 700 kr

                                  

Adm.kostnader*                                                                       650 kr

Kiste inkl. svøp*                                                       6 800/15 000 kr

Songhefter 100 stk*                                                     1 500/3 000 kr

Nedlegg/svøping inkl.utstyr                                          950/2 500 kr

Assistanse ved syning                                                          1 200 kr

Praktiske førebuingar ved seremoni                                    1 400 kr

Assistanse i kyrkja                                                     3 200/3 700 kr

Ventekors m/navneskilt                                                          750 kr

Transport

Transport til seremonistad**                                            1 600/2 868 kr

Sum gravferdskostnad minimum/maksimum         16 400/34 400 kr

*Avgiftspliktige varer/tenester der oppgitt pris er inkl.mva.

**For båretransport lengre enn 20 km, dekker NAV kostnadane, forutan eigenandelen på 2 868 kr.

Innkjøpte tenester

Avisannonse*                                               frå 1 500 kr - ubegrensa

Blomsterdekorasjonar*                                frå 1 500 kr - ubegrensa

Ekstra minnebok                                                   850 kr/stk

Prislista er gjeldande frå 1. januar 2024.

bottom of page