top of page

Ved dødsfall

 

Når ein av våre næraste går bort, kan det virke kaotisk for mange. Livet blir forandra, særleg for dei som står den avdøde nærast. Det kan vere vanskeleg å ta innover seg, og samtidig må ein ta stilling til alt som skal ordnast, både i forhold til det papirmessige og det praktiske med begravelsesseremonien. 

For mange føles det godt å få hjelp i denne situasjonen. Vi er behjelpelege med kva det skulle vere i forhold til dette, slik at de som pårørande ikkje skal føle at planlegginga blir som ei ekstra påkjenning i ei tung tid. 

Ved første kontakt med oss, går vi gjennom dei praktiske tinga, og avtalar tid til eit møte/konferanse der vi saman kan planlegge seremonien etter dykkar og avdødes ynskje.

hand-g6696f773e_1920.jpg
bottom of page