top of page

Kister og urner

Våre kister og urner blir levert av kisteprodusenten SIBI i Bergen. Å velje kiste kan følast som ei vanskeleg oppgåve midt i ei tung tid.
Samtidig er det gjerne noko du ynskjer å gjere med omhug og på ein måte som gjenspeglar kven den avdøde var.

Ta deg tid til å velje. 

 

Kistene kan leverast i ein rekke fargar og med ulike handtak, ornament og lister. 

På sida vår har vi teke med nokre av utvala.

For meir informasjon om kistene, kom gjerne innom kontoret vårt.

Urner

Kister

      Klassisk 01
(vår standardkiste)
Klassisk 02
Ornament
Elfenbein
Svart 01
Sibi kvit
Rustikk
Svart 02
bottom of page