Vi tilbyr enkeltbeplanting på gravstad, der vi ved kvart enkelt stell fyller på med frisk jord og langtidsgjødsel. Dette for at plantane skal ha best mogleg tilgang til næring i tida etter beplantning. Plantane som nyttast, veljast ut etter sesong, og til jul/vinter leggjer vi på granbar og krans. 

Beplantning på gravsted

Pris per beplantning:

690 kr inkl.mva.

(552 kr ekskl. mva.)

Stryn - Stranda - Stad - Volda

Tlf.: 458 50 300                        www.fjordferd.no

Tilleggstenester

Vask/rens av gravstein                              850 kr

Oppretting av stein                                     900 kr

Sjølvvatningskasse, ferdig montert*     1 900 kr

LED-lys                                                         200 kr

Alle prisar er inkl.mva.

Gjennom vår leverandør av utstyr og gravsteinar, Eide Stein,  kan vi ordne med større renoveringar hvis det er ønskeleg . Ta kontakt for informasjon rundt dette. 

*Sjølvvatningskasse er ei eingongsinvestering som anbefalast for å sikre plantane næring i den tørre årstida. Kassa fungerer slik at du fyller vann direkte i kassa(jorda), og kassa drenerer seg sjølv om det skulle fyllast for mykje vatn, eller hvis det skulle bli periodar med mykje regn.