top of page

Vi tilbyr enkeltbeplanting på gravstad, der vi ved kvart enkelt stell fyller på med frisk jord og langtidsgjødsel. Dette for at plantane skal ha best mogleg tilgang til næring i tida etter beplantning. Plantane som nyttast, veljast ut etter sesong, og til jul/vinter leggjer vi på granbar og krans. 

Beplantning på gravsted

Pris per beplantning:

690 kr inkl.mva.

(552 kr ekskl. mva.)

Stryn - Stranda - Fjord - Stad - Volda

Tlf.: 458 50 300                        www.fjordferd.no

Tilleggstenester

Vask/rens av gravstein                              850 kr

Oppretting av stein                                     900 kr

Sjølvvatningskasse, ferdig montert*     1 900 kr

LED-lys                                                         200 kr

Alle prisar er inkl.mva.

Gjennom vår leverandør av utstyr og gravsteinar, Eide Stein,  kan vi ordne med større renoveringar hvis det er ønskeleg . Ta kontakt for informasjon rundt dette. 

*Sjølvvatningskasse er ei eingongsinvestering som anbefalast for å sikre plantane næring i den tørre årstida. Kassa fungerer slik at du fyller vann direkte i kassa(jorda), og kassa drenerer seg sjølv om det skulle fyllast for mykje vatn, eller hvis det skulle bli periodar med mykje regn. 

bottom of page